PHẠM VĂN KIỆN

Founder and CEO

Là một Thạc sĩ và Kỹ sư công nghệ được đào tạo tại trường Đại học danh tiếng tại Việt Nam, Kiện có duyên với lĩnh vực sở hữu trí tuệ khi trở thành một chuyên viên thẩm định sáng chế của Cục Sở hữu trí tuệ.

Với niềm đam mê và nỗ lực vượt bậc trong suốt hành trình thẩm định gần 15 năm, Kiện đã được đào tạo và tích lũy kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, có nhiều trải nghiệm và kiến thức chuyên sâu về sáng chế trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật phức tạp.

Cùng lấy cảm hứng từ những Sáng tạo thông thái có thể mang lại sự thịnh vượng to lớn, mong mỏi tham gia vào BIGPRO (Bright Innovation Great Prosperity) để kết nối, chia sẻ tầm nhìn và trở thành những mảnh ghép quan trọng trong cộng đồng đổi mới sáng tạo và Sở hữu trí tuệ

Giáo dục (Education)
– Kỹ sư tự động hoá
– Thạc sĩ Kỹ thuật truyền thông

Chuyên môn về Sở hữu trí tuệ (IP Specialisms)
– Được đào tạo và huấn luyện trong rất nhiều khoá học đa dạng về sở hữu trí tuệ bởi các cơ quan sở hữu trí tuệ lớn trên thế giới, đặc biệt là chương trình đào tạo RPET các kỹ năng toàn diện và chuyên sâu cho thẩm định viên sáng chế theo khung năng lực quốc tế (02 năm) bởi cơ quan Sở hữu trí tuệ Úc
– Tích cực tham gia và được đào tạo chuyên sâu trong các dự án lớn về Train the Trainer, hợp tác giữa Châu Âu-Asean, Úc-Asean.
– Thành viên và trainer chính trong nhiều dự án xây dựng chương trình và trực tiếp đào tạo cho các thẩm định viên sáng chế, các cán bộ mới của Cục Sở hữu trí tuệ, cùng với các thành viên thuộc các Viện nghiên cứu, các trường Đại học, các tổ chức Đại diện sở hữu trí tuệ, và các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.
– Có kinh nghiệm vượt trội về kỹ năng soạn thảo bản mô tả sáng chế qua quá trình trực tiếp soạn thảo nhiều sáng chế phức tạp được đăng ký bảo hộ trong nước và nước ngoài, đồng hành, đào tạo, và huấn luyện cho các nhóm tác giả sáng chế trong nhiều tổ chức khác nhau.

Sở thích
– Giao tiếp, kết nối, lan toả niềm vui và năng lượng tích cực
– Học hỏi và triển khai những kiến thức mới
– Được thử thách với các vấn đề kỹ thuật

Ngôn ngữ
– Tiếng Việt
– Tiếng Anh

VŨ NGỌC BẰNG

Chief Technology Officer

Là một Thạc sĩ và kỹ sư về lĩnh vực kỹ thuật xây dựng được đào tạo tại trường Đại học danh tiếng tại Việt Nam, Bằng đã từng làm việc cho các Tập đoàn lớn trong cả khối Nhà nước và Tư nhân, nhiều năm làm giám đốc kỹ thuật trong các dự án lớn, và trực tiếp tạo ra nhiều cải tiến kỹ thuật có giá trị cho doanh nghiệp.

Có duyên với sở hữu trí tuệ sau khi tham gia khoá học chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ được tổ chức bởi Cục Sở hữu trí tuệ.

Cùng lấy cảm hứng từ những Sáng tạo thông thái có thể mang lại sự thịnh vượng to lớn, mong mỏi tham gia vào BIGPRO (Bright Innovation Great Prosperity) để kết nối, chia sẻ tầm nhìn và trở thành những mảnh ghép quan trọng trong cộng đồng đổi mới sáng tạo và Sở hữu trí tuệ

Giáo dục (Education)
– Kỹ sư Công trình
– Thạc sĩ Công trình thuỷ

Chuyên môn về Sở hữu trí tuệ (IP Specialisms)
– Trực tiếp xây dựng và triển khai các hoạt động liên quan đến đổi mới sáng tạo và tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật mới có khả năng ứng dụng hiệu quả trong doanh nghiệp
– Chuyên gia soạn thảo bản mô tả sáng chế qua quá trình trực tiếp soạn thảo nhiều sáng chế phức tạp được đăng ký bảo hộ trong nước và nước ngoài
– Tích cực tham gia trong các khoá học đa dạng về sở hữu trí tuệ bởi các cơ quan và tổ chức uy tín về Sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế
– Với bề dày kinh nghiệm và kiến thức, Bằng như một điểm tựa tin cậy, một chuyên gia đồng hành, nghiên cứu và phát triển các sáng chế trong lĩnh vực xây dựng và thiết bị cơ khí.

Sở thích
– Giao tiếp, kết nối, lan toả niềm vui và năng lượng tích cực
– Học hỏi và triển khai những kiến thức mới
– Được thử thách với các vấn đề kỹ thuật và ứng dụng tự động hóa

Ngôn ngữ
– Tiếng Việt
– Tiếng Anh

VŨ MẠNH CƯỜNG

Patner and IP Specialist

Là một Kỹ sư công nghệ được đào tạo tại trường Đại học danh tiếng tại Việt Nam, Cường có duyên với lĩnh vực sở hữu trí tuệ khi trở thành một chuyên viên thẩm định sáng chế của Cục Sở hữu trí tuệ.

Với niềm đam mê và nỗ lực vượt bậc trong suốt hành trình thẩm định gần 12 năm, Cường đã được đào tạo và tích lũy kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, có nhiều trải nghiệm và kiến thức chuyên sâu về sáng chế trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật phức tạp.

Cùng lấy cảm hứng từ những Sáng tạo thông thái có thể mang lại sự thịnh vượng to lớn, mong mỏi tham gia vào BIGPRO (Bright Innovation Great Prosperity) để kết nối, chia sẻ tầm nhìn và trở thành những mảnh ghép quan trọng trong cộng đồng đổi mới sáng tạo và Sở hữu trí tuệ

Giáo dục (Education)
– Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy

Chuyên môn về Sở hữu trí tuệ (IP Specialisms)
– Được đào tạo và huấn luyện trong rất nhiều khoá học đa dạng về sở hữu trí tuệ bởi các cơ quan sở hữu trí tuệ lớn trên thế giới và cơ quan Sở hữu trí tuệ quốc gia
– Trực tiếp thiết kế và chế tạo các thiết bị và máy móc cơ khí phức tạp
– Tích cực tham gia xây dựng và triển khai các hoạt động liên quan đến đổi mới sáng tạo và tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật mới có khả năng ứng dụng hiệu quả trong doanh nghiệp.
– Chuyên gia soạn thảo bản mô tả sáng chế qua quá trình trực tiếp soạn thảo nhiều sáng chế phức tạp được đăng ký bảo hộ trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ chế tạo máy và công nghệ cơ điện tử.

Sở thích
– Giao tiếp, kết nối, lan toả niềm vui và năng lượng tích cực
– Học hỏi và triển khai những kiến thức mới
– Được thử thách với các vấn đề kỹ thuật và ứng dụng tự động hóa

Ngôn ngữ
– Tiếng Việt
– Tiếng Anh

KIỀU QUANG THÀNH

Partner and IP Specialist

Là một Kỹ sư công nghệ được đào tạo tại trường Đại học danh tiếng tại Việt Nam, Thành có duyên với lĩnh vực sở hữu trí tuệ khi trở thành một chuyên viên thẩm định sáng chế của Cục Sở hữu trí tuệ.

Với niềm đam mê và nỗ lực vượt bậc trong suốt hành trình thẩm định hơn 12 năm, Thành đã được đào tạo và tích lũy kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, có nhiều trải nghiệm và kiến thức chuyên sâu về sáng chế trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật phức tạp.

Cùng lấy cảm hứng từ những Sáng tạo thông thái có thể mang lại sự thịnh vượng to lớn, mong mỏi tham gia vào BIGPRO (Bright Innovation Great Prosperity) để kết nối, chia sẻ tầm nhìn và trở thành những mảnh ghép quan trọng trong cộng đồng đổi mới sáng tạo và Sở hữu trí tuệ

Giáo dục (Education)
– Kỹ sư Luyện kim và Công nghệ vật liệu

Chuyên môn về Sở hữu trí tuệ (IP Specialisms)
– Được đào tạo và huấn luyện trong rất nhiều khoá học đa dạng về sở hữu trí tuệ bởi các cơ quan sở hữu trí tuệ lớn trên thế giới, đặc biệt là chương trình đào tạo RPET các kỹ năng toàn diện và chuyên sâu cho thẩm định viên sáng chế theo khung năng lực quốc tế (02 năm) bởi cơ quan Sở hữu trí tuệ Úc
– Tích cực tham gia và được đào tạo chuyên sâu trong các dự án lớn về Train the Trainer, hợp tác giữa Châu Âu-Asean.
– Thành viên và trainer trong các chương trình và trực tiếp đào tạo cho các thẩm định viên sáng chế, các cán bộ mới của Cục Sở hữu trí tuệ, cùng với các thành viên thuộc các tổ chức hoạt động về đổi mới sáng tạo.
– Chuyên gia soạn thảo bản mô tả sáng chế qua quá trình trực tiếp soạn thảo nhiều sáng chế phức tạp được đăng ký bảo hộ trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực Hoá học, Luyện kim, và công nghệ vật liệu.

Sở thích
– Giao tiếp, kết nối, lan toả niềm vui và năng lượng tích cực
– Học hỏi và triển khai những kiến thức mới
– Được thử thách với các vấn đề kỹ thuật

Ngôn ngữ
– Tiếng Việt
– Tiếng Anh

NGUYỄN QUANG HIẾU

Layer and managing member

Là một cử nhân Kinh tế quản lý được đào tạo tại trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội, Hiếu bắt đầu sự nghiệp tại các đơn vị hàng đầu về pháp lý trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

Để mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng, Hiếu đã nỗ lực học tập và trở thành một Luật sư thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Trong vai trò là Luật sư, Hiếu đã tham gia và giải quyết nhiều vụ việc phức tạp và làm hài lòng nhiều khách hàng trong nước và nước ngoài.

Cùng lấy cảm hứng từ những Sáng tạo thông thái có thể mang lại sự thịnh vượng to lớn, mong mỏi tham gia vào BIGPRO (Bright Innovation Great Prosperity) để kết nối, chia sẻ tầm nhìn và trở thành những mảnh ghép quan trọng trong cộng đồng đổi mới sáng tạo và Sở hữu trí tuệ

Giáo dục (Education)
– Cử nhân Kinh tế quản lý
– Cử nhân Luật
– Khóa đào tạo nghiệp vụ Luật sư

Chuyên môn về Sở hữu trí tuệ (IP Specialisms)
– Chuyên gia tư vấn pháp lý về các thủ tục xác lập quyền Sở hữu trí tuệ qua quá trình trực tiếp thực hiện nhiều hồ sơ và thủ tục đăng ký với các cơ quan Sở hữu trí tuệ quốc gia.
– Có nhiều kinh nghiệm đa dạng trong việc giải quyết tranh chấp và thực thi quyền Sở hữu trí tuệ trong nước và nước ngoài qua quá trình thực hiện thành công nhiều vụ việc với các cơ quan hữu quan.
– Tham gia trong nhiều hội thảo và các khoá học đa dạng về sở hữu trí tuệ bởi các cơ quan và tổ chức uy tín về Sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế

Sở thích
– Giao lưu với các đối tác trong và ngoài nước
– Chơi đàn guitar, chơi thể thao, du lịch

Ngôn ngữ
– Tiếng Việt
– Tiếng Anh

NGUYỄN TRỌNG HIẾU

Start-up Mentor and managing member

Là một cử nhân Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế được đào tạo tại trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội, Hiếu đã hoạt động trong ngành Đầu tư quốc tế nhiều năm. Trong quá trình đó, Hiếu tham gia trực tiếp các dự án dưới nhiều vai trò, như cố vấn cho các startup về pháp lý, kinh doanh, tài chính, mô hình tăng tốc phát triển.

Để theo kịp xu thế hòa nhập, tăng tính pháp lý quốc tế và tính cạnh tranh, Hiếu có mong muốn hỗ trợ các sản phẩm, dịch vụ đổi mới, sáng tạo trong nước bằng chuyên môn của mình. Đặc biệt là về Sở hữu trí tuệ và khả năng thương mại hóa.

Cùng lấy cảm hứng từ những Sáng tạo thông thái có thể mang lại sự thịnh vượng to lớn, mong mỏi tham gia vào BIGPRO (Bright Innovation Great Prosperity) để kết nối, chia sẻ tầm nhìn và trở thành những mảnh ghép quan trọng trong cộng đồng đổi mới sáng tạo và Sở hữu trí tuệ

Giáo dục (Education)
– Cử nhân Thuế và Hải quan, Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế
– CAT (Certified Accounting Technician)

Chuyên môn về Sở hữu trí tuệ (IP Specialisms)
– Hỗ trợ phát triển thương hiệu gắn với nhãn hiệu được đăng ký tại cơ quan Sở hữu trí tuệ cho nhiều doanh nghiệp
– Tích cực đưa ra và giải quyết các vấn đề liên quan tới Sở hữu trí tuệ trong quá trình tham gia xây dựng dự án, đề án từ lên kế hoạch, gọi vốn đến thương mại hóa cho các starup, doanh nghiệp SME
– Tham gia trong nhiều hội thảo và các khoá học đa dạng về sở hữu trí tuệ bởi các cơ quan và tổ chức uy tín về Sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế

Sở thích
– Giao tiếp, kết nối, lan toả niềm vui và năng lượng tích cực;
– Học hỏi và được thử thách với các sản phẩm, dịch vụ đổi mới, sáng tạo.

Ngôn ngữ
– Tiếng Việt
– Tiếng Anh
– Tiếng Nhật