Tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp (sáng chế; nhãn hiệu; kiểu dáng công nghiệp…) thực sự đóng vai trò rất quan trọng đối với các cá nhân, tổ chức đang có nhu cầu nộp đơn đăng ký xác lập quyền.

Thông qua việc tra cứu các tổ chức, cá nhân sẽ nhận được những thông tin hữu ích liên quan đến đối tượng đang nghiên cứu. Tra cứu giúp chủ đơn có thể xác định được đối tượng sở hữu công nghiệp (sáng chế; nhãn hiệu; kiểu dáng…) đang nghiên cứu liệu có khả năng được bảo hộ hay không? Có trùng lặp/tương tự với các đơn đã nộp trước đó không? Từ đó tránh được các chi phí không cần thiết. Tra cứu cũng giúp cho các cá nhân, tổ chức, tránh xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp với các chủ thể khác;

Ngoài ra, thông qua việc tra cứu, các cá nhân tổ chức có thể tìm kiếm được các đối tác kinh doanh; tìm được các cơ hội mua bán chuyển giao, chuyển nhượng. Qua đó thấy rằng, việc tra cứu thông tin đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp là hết sức cần thiết.

Những thông tin phục vụ cho việc tra cứu/tìm kiếm thông tin đã được BIGPRO hướng dẫn tại các chuyên mục và bài viết về tra cứu. Có thể xem thông tin chi tiết tại các đường link sau:

Công ty cổ phần tư vấn BIGPRO!