Nộp đơn đăng ký là việc đầu tiên cần làm khi tiến hành xác lập quyền đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp (sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp…)

Nhằm giúp khách hàng có thể tự chuẩn bị một bộ hồ sơ đơn đăng ký, BIGPRO xin cung cấp đến Quý khách những thông tin cần thiết phục vụ cho việc nộp đơn đăng ký, bao gồm
+ các tài liệu cần có;
+ yêu cầu cụ thể về hình thức, nội dung với từng loại tài liệu;
+ cách thức nộp đơn.

Hướng dẫn chi tiết đối với từng loại đối tượng sở hữu công nghiệp, vui lòng xem tại các đường link sau:
Hướng dẫn nộp đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam;
Hướng dẫn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam;
Hướng dẫn nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam.

Công ty cổ phần tư vấn BIGPRO!