Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 07/2022/QH15

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 07/2022/QH15

Ngày 16/6/2022, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã được Quốc hội biểu quyết thông qua

Luật sửa đổi, bổ sung môt số điều của Luật SHTT số 07/2022/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023, trừ quy định về bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh có hiệu lực thi hành từ ngày 14/01/2022 và quy định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông hóa phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày 14/01/2024.

Luật sở hữu trí tuệ được ban hành vào năm 2005 số 50/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29-11-2005, được bổ sung, sửa đổi vào các năm 2009 và 2019. Đây là luật chuyên ngành thống nhất về sở hữu trí tuệ, nội dung cơ bản bao gồm các quy định liên quan đến:
• Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả;
• Quyền sở hữu công nghiệp;
• Quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.

Sau một thời gian áp dụng, một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 không còn phù hợp với thực tiễn đời sống, ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung Luật SHTT là yêu cầu cấp thiết, lần sửa đổi mới nhất là năm 2022 với Luật số 07/2022/QH15.
Nội dung toàn văn của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 07/2022/QH15 có thể xem tại đây.

Công ty cổ phần tư vấn BIGPRO!

quantri
ADMINISTRATOR
PROFILE

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Những trường yêu cầu được đánh dấu bởi *

Bài viết mới

Tác giả

Bình luận nhiều