Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội ngày nay.

Theo Điều 2(VIII) của Công ước WIPO (Công ước Stockholm Lưu trữ 2012-05-11 tại Wayback Machine) ngày 14 tháng 7 năm 1967 về thành lập Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới, sở hữu trí tuệ (intellectual property) được định nghĩa là các quyền liên quan tới:

Các tác phẩm văn học, tác phẩm nghệ thuật và tác phẩm khoa học.

Buổi biểu diễn của các nghệ sĩ, bản ghi âm (thu âm), chương trình phát thanh, truyền hình.

Sáng chế thuộc mọi lĩnh vực với sự nỗ lực sáng tạo của con người, xem thêm bằng sáng chế.

Kiểu dáng công nghiệp.

Nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và chỉ dẫn thương mại, thương hiệu, biểu trưng.

Quyền bảo hộ chống cạnh tranh không lành mạnh.

Và tất cả các quyền khác liên quan đến hoạt động trí tuệ của con người trong các lĩnh vực công nghiệp, khoa học, văn học hoặc nghệ thuật

 

Theo Điều 2(VIII) của Công ước WIPO (Công ước Stockholm Lưu trữ 2012-05-11 tại Wayback Machine) ngày 14 tháng 7 năm 1967 về thành lập Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới, sở hữu trí tuệ (intellectual property) được định nghĩa là các quyền liên quan tới:
Các tác phẩm văn học, tác phẩm nghệ thuật và tác phẩm khoa học.
Buổi biểu diễn của các nghệ sĩ, bản ghi âm (thu âm), chương trình phát thanh, truyền hình.
Sáng chế thuộc mọi lĩnh vực với sự nỗ lực sáng tạo của con người, xem thêm bằng sáng chế.
Kiểu dáng công nghiệp.
Nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và chỉ dẫn thương mại, thương hiệu, biểu trưng.
Quyền bảo hộ chống cạnh tranh không lành mạnh.
Và tất cả các quyền khác liên quan đến hoạt động trí tuệ của con người trong các lĩnh vực công nghiệp, khoa học, văn học hoặc nghệ thuật

1 bình luận
quantri
ADMINISTRATOR
PROFILE

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Những trường yêu cầu được đánh dấu bởi *

1 Bình luận

  • quantri
    25/01/2023, 4:04 chiều

    Sáng chế thực sự quan trọng

    REPLY

Bài viết mới

Tác giả

Bình luận nhiều