Theo Điều 3 – Luật Sở hữu trí tuệ số 11/VBHN-VPQH ban hành ngày 08/7/2022 có quy định “Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý”.

Đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp được hiểu là việc các cá nhân/tổ chức đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để sở hữu các tài sản trí tuệ là kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của cá nhân/tổ chức đó. Điều này giúp cá nhân/tổ chức bảo vệ được tài sản trí tuệ của mình, chống lại các hành vi xâm phạm từ các đối thủ trong quá trình kinh doanh.

Các đối tượng sở hữu công nghiệp, cụ thể là là sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý là các tài sản phi vật chất nhưng có giá trị kinh tế và tinh thần lớn. Vấn đề đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp ngày càng được nhiều doanh nghiệp, cơ quan tổ chức quan tâm chú trọng trong đời sống ngày nay.

Công ty cổ phần tư vấn BIGPRO là một tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký các đối tượng sở hữu công nghiệp tại Việt Nam và ra các Quốc gia khác trên thế giới, đáp ứng nhu cầu nộp đơn đăng ký các tổ chức, cá nhân trong nước cũng như các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Thông tin chi tiết về dịch vụ đăng ký các đối tượng sở hữu công nghiệp, có thể xem tại các đường link sau:
Dịch vụ đăng ký Sáng chế/giải pháp hữu ích;
Dịch vụ đăng ký Nhãn hiệu;
Dịch vụ đăng ký Kiểu dáng công nghiệp.

Công ty Cổ phần tư vấn BIGPRO!