Các điều ước quốc tế

Các điều ước quốc tế

A Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) B. Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) B.1 Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Công ước Stockholm về việc thành lập Tổ chức Sở hữu

A Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS)

B. Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO)

B.1 Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

 1. Công ước Stockholm về việc thành lập Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới
 2. Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp
 3. Hiệp ước hợp tác sáng chế
 4. Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu
 5. Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu
 6. Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới
 7. Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật
 8. Công ước Rome về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng
 9. Công ước Geneva về bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống việc sao chép trái phép
 10. Công ước Brussel về phân phối tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa truyền qua vệ tinh

B.2 Các điều ước quốc tế khác

 1.  Hiệp ước Budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về sáng chế
 2. Thỏa ước Strasbourg về phân loại sáng chế quốc tế
 3. Hiệp ước Washington về sở hữu trí tuệ đối với mạch tích hợp
 4. Hiệp ước luật nhãn hiệu
 5. Thỏa ước Nice về phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ dùng để đăng ký nhãn hiệu
 6. Thỏa ước Vienna về phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu
 7. Hiệp định Lisbon về bảo hộ tên gọi xuất xứ và Đăng ký quốc tế tên gọi xuất xứ
 8. Thỏa ước La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp
 9. Thỏa ước Locarno về phân loại quốc tế cho kiểu dáng công nghiệp
 10. Hiệp ước của WIPO về quyền tác giả
 11. Hiệp ước của WIPO về biểu diễn và bản ghi âm

C. Cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

 1. Hiệp định khung ASEAN về hợp tác sở hữu trí tuệ
 2. Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN- Australia- New Zealand (phần sở hữu trí tuệ)

D. Hiệp định giữa Việt Nam và các đối tác

 1. Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (các quy định về sở hữu trí tuệ)
 2. Hiệp định thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ (các quy định về sở hữu trí tuệ)
 3. Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ (các quy định về sở hữu trí tuệ)
 4. Hiệp định Việt Nam – Thụy Sỹ về bảo hộ sở hữu trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ
 5. Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (các quy định về sở hữu trí tuệ)
 6. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Chile (các quy định về sở hữu trí tuệ)
 7. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (các quy định về sở hữu trí tuệ)
 8. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh kinh tế Á Âu (các quy định về sở hữu trí tuệ)
quantri
ADMINISTRATOR
PROFILE

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Những trường yêu cầu được đánh dấu bởi *

Bài viết mới

Tác giả

Bình luận nhiều