Dịch vụ đăng ký Sáng chế ra nước ngoài

Dịch vụ đăng ký Sáng chế ra nước ngoài

Đăng ký bảo hộ sáng chế quốc tế đóng vai trò rất quan trọng khi doanh nghiệp mong muốn bảo hộ và kinh doanh sản phẩm của mình ra nước ngoài.

Đây là thủ tục cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích đối với thành quả lao động, sự sáng tạo của các tổ chức/cá nhân của các nước sở tại trên thế giới.

Đăng ký bảo hộ Sáng chế quốc tế được hiểu là một thủ tục hành chính được thực hiện tại một cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam hoặc tại các quốc gia khác nhằm ghi nhận các quyền của họ đối với sáng chế do bản thân họ sáng tạo ra hay đang sở hữu thông qua việc được cấp văn bằng bảo hộ sáng chế.

Để có thể bảo hộ cho sáng chế của mình tại các quốc gia khác nhau thì chủ sở hữu sáng chế Việt Nam có thể lựa chọn một trong ba hình thức sau đây

1. Đăng ký sáng chế trực tiếp tại từng quốc gia
Đăng ký sáng chế theo đơn quốc gia là việc người nộp đơn trực tiếp nộp đơn đăng ký tại từng quốc gia mà người đó dự định đăng ký cho sáng chế;
Đơn sẽ được xử lý theo quy định của từng quốc gia.

2. Đăng ký sáng chế theo Công ước Paris
Chủ sở hữu nộp đơn trước tiên tại quốc gia mà mình muốn sáng chế được bảo hộ, việc này để hưởng các quyền ưu tiên của ngày nộp đơn sớm nhất;
Không nộp cùng lúc nhiều quốc gia mà phải trong thời hạn 12 tháng từ ngày nộp đơn thì chủ sở hữu mới tiến hành nộp đơn đăng ký bằng sáng chế quốc tế cho các nước muốn bảo hộ còn lại;
– Việc xử lý Đơn quốc gia sẽ tùy thuộc vào pháp luật của từng quốc gia.

3. Nộp đơn theo Hiệp ước bằng sáng chế PCT
Đối với các quốc gia mà chủ sở hữu sáng chế cần đăng ký bảo hộ là thành viên của Hiệp ước sáng chế (PCT) thì ngoài hình thức nộp đơn trực tiếp theo công ước Paris, người nộp đơn có thể lựa chọn hình thức nộp đơn sáng chế quốc tế theo hiệp ước này.
Người nộp đơn có thể nộp đơn qua hệ thống PCT, trực tiếp hoặc trong vòng 12 tháng kể từ ngày nộp đơn sáng chế đầu tiên đã nộp tại quốc gia thành viên của Công ước Paris, chỉ định tất cả các quốc gia muốn đăng ký trên cùng một tờ khai đơn, cùng một ngôn ngữ và đóng một loại phí

Lưu ý với các hình thức trên thì chủ đơn sáng chế cần phải nộp đơn thông qua Tổ chức đại diện của nước sở tại.

Để nhận được những tư vấn pháp lý chính xác liên quan đến việc nộp đơn đăng ký sáng chế ra nước ngoài, hay đơn giản là tiết kiệm thời gian cho những công việc chuyên môn khác, hãy trải nghiệm dịch vụ tư vấn của chúng tôi.

BIGPRO cung cấp các dịch vụ liên quan đến đăng ký sáng chế ra nước ngoài bao gồm:
+ Tư vấn các thủ tục và khả năng bảo hộ của sáng chế tại quốc gia cụ thể;
+ Tra cứu sơ bộ sáng chế/giải pháp hữu ích;
+ Soạn thảo và dịch bản mô tả và các tài liệu liên quan ;
+ Chuẩn bị hồ sơ nộp đơn đăng ký Sáng chế quốc tế;
+ Đại diện Chủ đơn/Quý khách nộp đơn đăng ký sáng chế quốc tế và các thủ tục liên quan;
+ Theo dõi tiến trình xử lý đơn và thay mặt Chủ đơn/Quý khách phản hồi về các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý đơn.

Công ty Cổ phần Tư vấn Bigpro!

 

quantri
ADMINISTRATOR
PROFILE

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Những trường yêu cầu được đánh dấu bởi *

Bài viết mới

Tác giả

Bình luận nhiều